Verhogen van de veiligheid

Van Rhijn Bouw streeft continu naar een werkplek waar medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen. De bouw is een sector waar er risico’s zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Vaak zijn ongevallen te wijten aan organisatorische aspecten en gedrag. Het niveau van veiligheid kan verder worden verhoogd door op dit gedrag te sturen. Mede door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds willen wij invulling geven aan maatregelen om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur binnen Van Rhijn Bouw structureel te verbeteren. In samenwerking met een Hoger Veiligheidskundige zullen wij een diagnose en implementatieplan opstellen om invulling te geven aan deze doelstelling.

 

Verhogen van de veiligheid