Van Zessen Claer presenteert boek ‘t Duyfrak

Het tot stand komen van de nieuwe woonwijk ’t Duyfrak in Valkenburg is in vele opzichten een opmerkelijk verhaal. Niet alleen door de eerste planvorming onder leiding van voormalig interim burgemeester Joop van de Reijden van de toen nog zelfstandige gemeente Valkenburg, maar mede ook door de voortgang van de bouw tijdens de zware crisisperiodeen het handhaven van een opvallend hoogwaardige woonkwaliteit. Daarbij is de inbreng van het hiervoor speciaal gevormde bouwconsortium Van Zessen Claer van grote waarde gebleken.

Als een nieuwe woonwijk eenmaal gerealiseerd is, is er moeilijk aan af te zien hoeveel werk er verricht is om tot de afronding van een dergelijk project te komen. Van eerste idee tot en met de oplevering van de woningen en realisatie van alle wijkvoorzieningen vergt een enorme hoeveelheid werk en energie. Het presentatieboek over het tot stand komen van de nieuwe woonwijk ’t Duyfrak schetst in grote lijnen deze ontstaansprocedure. Ondanks dat ’t Duyfrak nog niet helemaal is afgerond, kunnen we toch al spreken van een opmerkelijk project. Met name de samenwerking tussen de zes bouwpartners in het nieuwe bouwconsortium van Van Zessen Claer en de Gemeente Katwijk heeft in dit kader verrassend goed gefunctioneerd.

Wethouders Katwijk krijgen primeur

De samenwerking van de zes regionale bouwpartners, te weten Boele & Van Eesteren, KBM, Ouwehand Bouw & Vastgoedrealisatie, Niersman Bouw, du Prie Bouw & Ontwikkeling en de Van Rhijn Groep, in Ontwikkeling- en Bouwconsortium Van Zessen Claer is uniek. Door de flexibele mogelijkheden van alle partners heeft het bouwplan tijdens de zware crisis van 2009-2014 toch doorgang kunnen vinden. Uiteraard heeft hier ook de gemeente Katwijk een prominente rol in gespeeld. Ook deze heeft zich tijdens deze moeilijke periode slagvaardig en coöperatief getoond. Inmiddels nadert de woonwijk na een bouwperiode van 14 jaar zijn voltooiing. En …het resultaat mag er zijn: een waterrijke en groene woonwijk met een actueel hoogwaardige architectuur.

In veel opzichten zijn met de ontwikkeling en realisatie van ’t Duyfrak door alle betrokken partijen voorbeeldige prestaties geleverd. Niet in het minst ook door alle nieuwe bewoners, die actief hun steen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een plezierige woonomgeving. Uiteraard komen deze in het boek uitvoerig aan het woord. Gecombineerd met een groot aantal betrokkenen, waaronder stedenbouwkundigen, de wethouders, de makelaars en vele anderen die dit project tot een succes gemaakt hebben. Het boek, ’t Duyfrak Voorbeeldig in vele facetten, is gemaakt in opdracht van Van Zessen Claer en woensdag jl. door Jan van Duijn uitgereikt aan de wethouders Gerard Mostert, Adger van Helden en RienNagtegaal. Het succes van de mooie samenwerking is hiermee in 64 pagina’s met woord en veel beeld tot een inspirerend aandenken gemaakt.

Van Zessen Claer presenteert boek ‘t Duyfrak