Sturen op veiligheidsgedrag

Van Rhijn Bouw heeft als voornaamste doelstelling dat medewerkers op een veilige en gezonde wijze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Elke medewerker moet duurzaam inzetbaar blijven tot aan zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd.

Mede door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds wil

len wij verder invulling geven aande voorgestelde maatregelen om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur binnen Van Rhijn Bouw structureel te verbeteren. In een eerder project hebben we een diagnose gesteld van de huidige veiligheidscultuur binnen ons bedrijf.

In samenwerking met een Hoger Veiligheidskundige zullen wij invulling geven aan het actieplan en zullen we de kennis en vaardigheden van onze medewerkers verder verhogen.

Sturen op veiligheidsgedrag