Wij doen mee aan ‘Samen doorbouwen aan Nederland’

Op 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Koninklijke Bouwend Nederland is daarom gestart met de campagne ‘Samen doorbouwen aan Nederland’. Van Rhijn Bouw sluit zich daar volledig bij aan en laat hiermee Den Haag zien dat de bouw hét vliegwiel is voor de Nederlandse economie.

Dit jaar gaan de verkiezingen meer dan ooit over het doorbouwen aan ons land. Iedereen is geraakt door de coronacrisis. Hier sterker uit komen lukt ons niet alleen. Dat lukt alleen samen. De bouw en infra weet hoe. Niet klagen, maar bijdragen. Niet eisen, maar helpen. Niet stilstaan, maar doorbouwen. We bouwen samen door om mensen aan woningen te helpen, om onze klimaatdoelen te halen en om ons land in beweging te houden. Hieronder leest u de inzet van de bouw- en infrasector voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Hier zetten we op in:

  1. Samen doorbouwen aan een duurzame toekomst: we moeten investeren in verduurzaming en onze gebouwen en infrastructuur energiezuinig maken.
  2. Samen doorbouwen aan voldoende betaalbare huizen: we moeten er samen voor zorgen dat (jonge) mensen nu en straks een betaalbaar huis kunnen krijgen.
  3. Samen doorbouwen aan goede bereikbaarheid: we investeren in mobiliteit en blijven wegen, bruggen en een goede infrastructuur bouwen én onderhouden.
  4. Samen doorbouwen aan werkgelegenheid en een beter ondernemersklimaat: juist nu moeten we de werkgelegenheid op peil houden, zorgen voor voldoende vakmensen en een beter ondernemersklimaat.

 

Klik hier voor meer informatie over de campagne van Bouwend Nederland.

 

Wij doen mee aan ‘Samen doorbouwen aan Nederland’