Projectupdate Mensen van de Awash

Van Rhijn Bouw steunt het werk van Woord & Daad. Onder andere het project Mensen van de Awash.

Het doel van dit project is verbeterde toegang tot water voor ten minste 40.000 Ethiopische huishoudens, onder andere door verbeterd waterbeheer. Woord en Daad werkt met zes andere partijen aan goed waterbeheer in het stroomgebied van de rivier. Hierbij staan drie pijlers centraal: waterbeschikbaarheid, watertoegang en watergebruik. Zo krijgen en behouden ook de meest kwetsbare mensen langs de rivier toegang tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

Intussen is het eerste projectjaar afgerond, we blikken graag met u terug en geven u inzicht in de uitdagingen en resultaten. Klik hier om de projectupdate te lezen!

Veel leesplezier!

Projectupdate Mensen van de Awash