Watergeuskade te Leiden

Herontwikkeling van zes bedrijfspercelen tussen de Zoeterwoudseweg en Trekvliet tot nieuwbouw voor bedrijfsruimtes en appartementen.

Deze locatie vraagt om een stedelijke uitstraling, passend bij de omgeving. Om hiervoor gedegen draagvlak te genereren, gebeurt deze herontwikkeling in nauwe samenwerking met de omringende buurtbewoners en de gemeente Leiden. De herontwikkeling omvat de sloop van de huidige bedrijfsgebouwen en de ontwikkeling van nieuwbouw
met circa 30.000 m2 wonen, gecombineerd met circa 7.000 m2 commerciële ruimte, waaronder winkels en horeca. Doel: een sterke kwaliteitsimpuls genereren voor de locatie, de omgeving en de direct omwonenden. Ook Leiden kent een enorme vraag naar woningen. Het plan Watergeuskade kan hier een deel van de oplossing vormen.

Architect: INBO, Amsterdam
Projectenoverzicht
In ontwikkeling

Delen