Studentenhuisvesting Langebrug te Leiden

Studentenhuisvesting Langebrug ligt in het hart van het historische centrum van Leiden. De bewogen geschiedenis van de locatie heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke middeleeuwse en voor Leiden zeer typerende patroon van stegen en hoven tussen de hoofdroutes vrijwel geheel is verdwenen.

Vanaf 2010 is een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het gebied met ruim 250 studenteneenheden. In de eerste fase is het monumentale pand op de hoek van de Langebrug en de Steenschuur verbouwd tot ruim dertig zelfstandige wooneenheden. Vervolgens zijn in vijf bouwvolumes de overige eenheden gerealiseerd. Hierbij is de voormalige slangendroogtoren van de brandweer, gebouwd op het fundament van een zijkapel van de kerk, behouden, evenals een fragment van de voorgevel van de kerk langs de Langebrug. Omdat dit fragment tijdens de bouw niet stabiel bleek, is een reconstructie gemaakt.

De situering van de nieuwe gebouwen brengt het oude stegenpatroon weer tot leven, waarbij bestaande en nieuwe tuinmuren de stegen definiëren. Achter de gemetselde muren rijzen witgepleisterde gebouwen op en worden de bomen en beplantingen van de achtertuinen en hoven zichtbaar, zoals ook elders in de directe omgeving van dit oudste deel van de stad.

De gebouwen zijn opgezet als compacte appartementencomplexen, waarbij elk appartement gedeeld wordt door drie tot vier studenten. Bijzondere aandacht is besteed aan de gemeenschappelijke entrees en corridors. Daglicht en organisch gevormde bakstenen gevels begeleiden de bewoners van de hoofdentree naar hun individuele voordeuren. De groene hoven, zichtbaar door de transparante poorten in de tuinmuren, contrasteren met de smalle met rode klinkers bestrate steegjes.

Locatie: Leiden
In samenwerking met: DUWO
Architect: Mecano Architecten
Projectenoverzicht
Woningbouw

Delen