Van Rhijn Bouw sluit zich aan bij Circulair West

Duurzaamheid en circulariteit spelen beide een belangrijke rol binnen de visie van ons familiebedrijf, daarom zijn wij trotse partners geworden van Circulair West!

Wat is Circulair West?
De stichting Circulair West wil een betere wereld bereiken door bedrijven verder te brengen. Circulair West werkt intensief samen met ondernemers aan een toekomstbestendige economie die efficiënt omgaat met haar grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen speelt hierbij volgens de stichting een cruciale rol. Ook circulariteit en de Sustainable Development Goals (SDGs) zijn binnen de missie van Circulair West twee belangrijke thema’s.

Waarom doen wij mee?
Wij zijn actief op het gebied van nieuwbouw, projectontwikkeling, onderhoud, renovatie en verbouw. Met reeds 50 jaar ervaring in het vak hebben wij tal van aansprekende projecten gerealiseerd. Samenwerking en de juiste kennis van zaken spelen binnen de totstandkoming van onze projecten een cruciale rol. Succes door samenwerking dus. Deze samenwerkingsverbanden gaan wij graag aan met één of meerdere partijen, waaronder woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentes of collegabedrijven.

We bouwen zo met onze relaties dagelijks aan een nieuw thuis voor onze klanten waarbij wij duurzaam omgaan met mens en milieu belangrijk vinden. Duurzaam ondernemen is niet voor niets een van de vijf pijlers uit ons strategisch plan, waar circulair bouwen een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zo ontwikkelen en verduurzamen wij ons op alle vlakken; juist door te investeren in de toekomst. In ons bedrijf, in onszelf, in onze medewerkers en in de wereld om ons heen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties sluiten daar goed bij aan en inspireren ons om met elkaar te werken aan een betere toekomst.

Vanuit deze gedachte trekken wij ook graag samen op met gelijkgestemde bedrijven. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Circulair West dat zich met haar deelnemers sterk maakt voor een economie die zich binnen de natuurlijke grenzen van de aarde beweegt. Met de andere deelnemende bedrijven maken wij op deze wijze werk van de circulaire economie van morgen. Juist door met bedrijven uit verschillende branches samen te pionieren en icoonprojecten tot uitvoering te brengen.

Wij hechten bij Van Rhijn Bouw dan ook veel waarde aan ‘van en met elkaar leren door te doen’. Je komt vaak tot creatieve oplossingen wanneer je met andere ondernemers van gedachten wisselt. We bundelen zo onze krachten en zetten op deze manier allemaal onze eigen expertises in voor een toekomstbestendige economie. Dát is samenwerken waarbij wij ons thuis voelen!

Samen voor duurzaam succes
Omdat de missie van Circulair West nauw aansluit bij die van Van Rhijn Bouw zijn we erg blij en trots dat we deel uit kunnen maken van dit samenwerkingsverband. Achter de schermen zijn we druk bezig met de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) binnen onze bedrijfsvoering. Binnenkort hierover meer op onze website en social media kanalen!

Van Rhijn Bouw sluit zich aan bij Circulair West