BIM

Van Rhijn Bouw omarmt de toekomst en het Building Information Model (BIM) speelt hierin een belangrijke rol. BIM staat voor het digitaliseren van het bouwproces; het virtueel opleveren van een gebouw ontwerp alvorens het daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Tevens biedt BIM de mogelijkheid om informatie van het gebouw ontwerp, tijdens of na het bouwen, beschikbaar te hebben en houden.

BIM is een integraal proces. Ontwerpende partijen starten met een basis (ontwerp)model. Naarmate het model verder komt, groeit het als het ware naar het ‘as built’ stadium. Zo ontstaat een model inclusief alle bijdragen erin verwerkt van betrokken partijen, waaronder aannemer, installateur, leverancier, constructeur et cetera.

Met behulp van BIM kan het proces van ontwikkeling tot uitvoering efficiënter worden ingericht. Het geeft een reductie van faalkosten, geeft kwalitatief betere resultaten en biedt duidelijkheid bij alle betrokkenen.

Bij Van Rhijn Bouw wordt de implementatie van BIM gestructureerd ingezet. Er is klein gestart en stap voor stap zal BIM maximaal benut gaan worden binnen de organisatie. Dagelijks leren wij als organisatie bij en proberen hierin te verbeteren. De kennis die wij opdoen delen wij met onze partners om zo samen op het gebied van BIM te blijven groeien.

BIM visie document

Goede BIM afspraken zijn in een digitaal proces onmisbaar. Van Rhijn Bouw maakt hierbij gebruik van nationale standaarden. Periodiek worden de afspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In onderstaand visie document wordt een beeld gevormd hoe Van Rhijn Bouw met BIM omgaat. Thema’s als proces, afsprakenstelsel, modelleervolgorde, controles, communicatie, workflows en datadrops worden in dit document toegelicht.

 

BIM