Onze voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging staat al sinds 1996 op het programma van de Rijksoverheid en op 1 januari 2024 gaat hij dan eindelijk in. Deze wet zorgt ervoor dat de kwaliteit van bouwwerken wordt verhoogd en de positie van de consument wordt versterkt. Dat betekent dat we anders om moeten gaan met toezicht op kwaliteit.

 

Meer verantwoordelijkheid

Er wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de bouwsector zelf. Dit betekent dat wij als aannemer verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het bouwwerk tijdens de bouw en na oplevering. Wij moeten kunnen laten zien wat we wanneer en hoe hebben uitgevoerd. Daarnaast wordt er een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld die de kwaliteit van het bouwwerk controleert. Onze aannemersrol verandert grof gezegd van een uitvoerende partij naar een verantwoordelijke partij.

 

Voorbereiding op onze nieuwe rol

Ondertussen werken we ruim 3 jaar met BIM en zijn we gewend aan het registreren van informatie. Kwaliteitsmedewerker Harry Dijkman en BIM regisseur Menno de Jong hebben ter voorbereiding op de Wkb samen met onze vaste partners eisen vastgelegd in keurings- en controleplannen. Al onze onderaannemers leggen met de tool Dalux Field hun werkzaamheden vast met tekst en foto’s zodat er een inzichtelijk dossier ontstaat gedurende het hele bouwproces.

 

Compleet plaatje

We leggen vast hoe we te werk zijn gegaan, zodat we alles terug kunnen vinden en uit kunnen leggen. Deze informatie stoppen we in een consumentdossier dat inzichtelijk is voor de klant en voor de kwaliteitsborger. Deze onafhankelijke externe controleur controleert of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke en technische eisen van het Bouwbesluit. Onze eigen kwaliteitsmedewerker controleert dit zelf ook, zodat de kwaliteit van het bouwproces van begin tot eind gewaarborgd blijft. Op deze manier kunnen we bouwfouten beperken en ervan leren als ze zich voordoen.

 

Kwalitatief hoogwaardige bouwsector

Door transparant te zijn leveren we uiteindelijk het allerbeste resultaat. Door alle werkzaamheden inzichtelijk te maken, is er ruimte voor tussentijds bijsturen. Zo kunnen we vroegtijdig grotere of kleinere gebreken herstellen of wensen inwilligen, wat later weer kosten bespaart. Zo bouwen wij mee aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame bouwsector.

Onze voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging