Ondertekening intentie-overeenkomst Watergeuskade te Leiden

Afgelopen week is de intentie-overeenkomst met de gemeente Leiden ondertekend voor het project Watergeuskade.

Onder toeziend oog van wethouder Fleur Spijker is de intentieovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van zes bedrijfspercelen tussen de Zoeterwoudseweg en Trekvliet tot nieuwbouw voor bedrijfsruimten en appartementen.

Met de overeenkomst spreken we met de gemeente Leiden af om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar dit plan, waarin ook sociale woningbouw, duurzaamheid, klimaatadaptatie en parkeren aan de orde komen. Participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

Een mooie aanvulling op onze portefeuille en een prachtig voorbeeld van succes door samenwerking!

Ondertekening intentie-overeenkomst Watergeuskade te Leiden