Nazorg formulier

Wij gaan voor kwaliteit en prefereren een adequate aanpak van eventuele klachten en/of gebreken.
Wij streven ernaar om alle woningen perfect op te leveren. Toch kan het door uiteenlopende omstandigheden gebeuren dat er op- of aanmerkingen zijn.

Wij adviseren u graag over een aantal zaken. Voordat u een service aanvraag indient:

Foto(’s)
Een service aanvraag kunt u indienen via onderstaand nazorg formulier.
Probeer uw informatie zo gedetailleerd mogelijk weer te geven en foto’s van situatie en detail toe te voegen, zodat wij meteen de inhoud van uw aanvraag goed kunnen zien.

Duur
Wij en onze onderaannemers/leveranciers streven ernaar de klacht binnen de verplichte termijn van acht weken te verhelpen. In de meeste gevallen worden klachten binnen afzienbare tijd afgehandeld.

Kosten
Vanuit een service aanvraag kunnen soms kosten voortvloeien. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze klachtenprocedure.

Ontvangstbevestiging
Nadat wij uw inzending hebben ontvangen, zal nazorg u binnen twee werkweken een ontvangstbevestiging sturen. Hierin wordt aangegeven onder welk nummer uw service aanvraag is geregistreerd. Wij zullen vervolgens uw service aanvraag beoordelen en indien deze onder de garantie valt overgaan tot reparatie.

Wij streven naar een snelle en adequate oplossing. Uiteraard kunt u altijd de status van een klus bij ons opvragen en voor andere vragen óf onduidelijkheden contact met ons opnemen.

Uitgaande van een fijne samenwerking!

Team Nazorg