Het Zilt fase 4 voor Woningstichting Sint Antonius van Padua

Samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua ondertekenden we de overeenkomst voor Het Zilt fase 4. De laatste fase van Het Zilt in De Zilk omvat in totaal 18 sociale huurappartementen, een supermarkt en een G.O.E.D (gezondheidsvoorziening onder één dak). Deze fase is onderdeel van de leefbaarheidsimpuls De Zilk en speelt in op de behoeften van de lokale gemeenschap.

Aanloop
Bij de aanvang van de ontwikkeling in 2014 werd vastgesteld dat de appartementen boven de supermarkt binnen het sociale segment zouden vallen. Later kregen deze appartementen tijdelijk de bestemming van sociale koop. Echter, diverse omstandigheden zorgden ervoor dat de gemeente en Van Rhijn Projectontwikkeling besloten de appartementen toe te voegen aan het sociale huursegment. Deze aanpassing sluit naadloos aan bij de geldende Noordwijkse Woonvisie 2020 – 2030 en heeft als doel het segment sociale huur te vergroten. We zijn blij daaraan bij te kunnen dragen, doordat Padua deze woningen nu afneemt.

Start bouw
Met de ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt. Naar verwachting starten we halverwege september met de bouw van deze laatste fase van Het Zilt.


Het Zilt fase 4 (zie rode selectie) is de laatste fase van de moderne nieuwbouwwijk naast de Amsterdamse Waterleidingduinen

Het Zilt fase 4 voor Woningstichting Sint Antonius van Padua