Garantie en Service

Beste bewoner,

Wij hopen dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woning. Gebreken die reeds op het Procesverbaal van Oplevering zijn genoteerd, hoeven niet nogmaals ingevoerd te worden.

Nieuwbouwhuizen van Van Rhijn Bouw BV vallen onder de Woningborg garantieregeling. De eerste zes maanden na de oplevering vallen onder de onderhoudsperiode. Na een termijn van drie maanden na oplevering gaan de garantietermijnen in.
Uw verplichting als eigenaar is dat u vooraf onderzoek doet of uw garantie aanvraag onder de herstelverplichtingen van Van Rhijn Bouw BV valt.
Wij streven ernaar om alle woningen perfect op te leveren. Toch kan het door uiteenlopende omstandigheden gebeuren dat er op- of aanmerkingen zijn. Eventuele klachten en/of gebreken waarvoor we verantwoordelijk zijn kunt u hiernaast melden.

Voordat u een garantie aanvraag indient:

Eén klacht per garantieaanvraag

Graag vragen we u één klacht per aanvraag in te dienen, zodat wij deze kunnen koppelen aan de verantwoordelijke partij.

Foto(’s) en/of video’s

Vul het desbetreffende meldingsformulier zo volledig mogelijk in en lever indien mogelijk digitale foto’s/video’s aan ter illustratie. Dit helpt ons bij het zo goed mogelijk kunnen beoordelen van uw melding. Indien nodig komen wij graag langs om uw klacht of verzoek ter plekke te beoordelen.

Behandeltermijn

U ontvangt uiterlijk binnen 14 werkdagen een reactie van ons of uw garantie aanvraag goed- of afgekeurd is. Wij streven ernaar om een terechte garantie aanvraag binnen 60 dagen af te handelen. Het kan voorkomen dat de afhandeling onverhoopt langer duurt, omdat wij afhankelijk zijn van onderaannemers en leveranciers.

Vragen over een service melding

Mocht u vragen hebben over een klacht die in behandeling is, neem dan contact met ons op via telefoon 071 40 160 41 of per e-mail klantenservice@vanrhijnbouw.nl (vermeld het nummer van de service melding).

Kosten

Vanuit een garantie aanvraag kunnen kosten voortvloeien. Houd u daar rekening mee?

Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Garantie en service Van Rhijn Bouw

 

Garantie en Service