Garantie en Service

Beste bewoner,

Het kan voorkomen dat er een gebrek in uw woning is. Daarvoor kunt u een garantieaanvraag doen.

Wanneer doet u een garantieaanvraag?

Wanneer blijkt dat er door ons iets niet goed gebouwd, geïnstalleerd of ingericht is, dan heeft u recht op garantie zolang de klacht of het gebrek binnen de garantietermijn valt. Wat onder garantie valt en wat de garantietermijn daarvan is, kunt u terugvinden in de garantie- en waarborgregeling van Woningborg. Dit document vindt u terug in de koop-/ aannemingsovereenkomst.

Valt uw klacht onder garantie?

Voordat u een garantieaanvraag doet, vragen wij u om zelf goed te onderzoeken of Van Rhijn Bouw verantwoordelijk is voor het herstellen van uw klacht en/of gebrek. Ook deze informatie kunt u terugvinden in de garantie- en waarborgregeling van Woningborg.

Wanneer is een garantieaanvraag onterecht?

  • Buiten garantie termijn
  • Bewonersgedrag
  • Werkzaamheden na oplevering (door derden)
  • Geen garantie van toepassing op product / onderdeel
  • Storm, stuifsneeuw, esthetische kwestie en (mechanische) beschadigingen

Eén klacht per garantieaanvraag

U kunt één klacht per aanvraag indienen. Zo kunnen we het herstel koppelen aan de verantwoordelijke partij.

Foto(’s) en/of video’s

Maak alstublieft een foto van het gebrek. Zonder beeldmateriaal kunnen wij u niet verder helpen.

Bijvoorbeeld een foto van het display bij een storing van uw warmtepomp of van een deur in het kozijn als deze klemt. Geef aan op de foto wáár het probleem zich bevindt als dat mogelijk is.

Behandeltermijn

U ontvangt binnen 14 werkdagen een reactie van ons of uw garantie aanvraag goed- of afgekeurd is. Een terechte garantie aanvraag proberen we binnen 60 dagen af te handelen. Het kan voorkomen dat de afhandeling onverhoopt langer duurt, omdat wij afhankelijk zijn van onderaannemers en leveranciers.

Eventuele voortvloeiende kosten

Als tijdens onderzoek of tijdens reparatie blijkt dat uw garantieaanvraag onterecht is, dan worden de hieruit voortvloeiende kosten aan u in rekening gebracht. Hier wordt u altijd door ons over geïnformeerd.

Geen opleverpunten melden

Let op! Gebreken die tijdens de oplevering geconstateerd en genoteerd zijn, hoeft u niet nogmaals hier te melden. Deze worden door ons uitvoeringsteam afgewikkeld.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Garantie en service Van Rhijn Bouw

 

 

Garantie en Service