Garantie en Service

Wij hopen dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woning. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u op deze website terecht voor vragen of het indienen van een garantie aanvraag. Gebreken die reeds op het Procesverbaal van Oplevering zijn genoteerd, hoeven niet nogmaals ingevoerd te worden.

Nieuwbouwhuizen van Van Rhijn Bouw BV vallen onder de Woningborg garantieregeling. De eerste zes maanden na de oplevering vallen onder de onderhoudsperiode. Na een termijn van drie maanden na oplevering gaan de garantietermijnen in.

Uw verplichting als eigenaar is dat u vooraf onderzoek doet of uw garantie aanvraag onder de herstelverplichtingen van Van Rhijn Bouw BV valt.

Eén klacht per garantieaanvraag
Graag vragen we u één klacht per aanvraag in te dienen.

Foto(’s) en/of video’s
Vul het desbetreffende meldingsformulier zo volledig mogelijk in en lever indien mogelijk digitale foto’s/video’s aan ter illustratie. Dit helpt ons bij het zo goed mogelijk kunnen beoordelen van uw melding. Indien nodig komen wij graag langs om uw klacht of verzoek ter plekke te beoordelen.

Na ontvangst van uw garantie aanvraag beoordelen wij binnen 5-7 werkdagen of uw aanvraag binnen de garantiebepalingen valt. Als dat het geval is, zorgen wij dat uw service melding zo snel en zorgvuldig mogelijk wordt afgehandeld. Dat doen wij zelf of laten wij doen door derden.

Wij en onze onderaannemers/leveranciers streven ernaar de melding binnen de verplichte termijn van 60 dagen te verhelpen. Wij zijn afhankelijk van derden en door levertijden van leveranciers kan de looptijd onverhoopt langer duren.

Service meldingen die door ons worden aangewezen tot spoed melding, worden binnen 24-48 uur afgehandeld.

Vragen
Mocht u vragen hebben over de afwikkeling van een klacht, dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 071 40 160 41 of via de e-mail klantenservice@vanrhijnbouw.nl.

Kosten
Vanuit een service melding kunnen kosten voortvloeien. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze klachtenprocedure en de garantievoorwaarden van Woningborg.

Uitgaande van een fijne samenwerking!

Klantenservice
Van Rhijn Bouw BV

 

Garantie en Service