ED Controls & KYP: optimalisatie van samenwerking

Sinds enige tijd werkt Van Rhijn Bouw met KYP en ED Controls. Digitale programma’s die de bouw transparanter maken en de communicatie tussen alle betrokken partijen optimaliseren. Deze online functies tillen onze slogan, succes door samenwerking, naar een hoger niveau.

KYP: keep your promise

KYP bevordert de communicatie op de bouwplaats door bouwpartners altijd en overal toegang te geven tot de planning en relevante projectinformatie. Het is dus een online programma dat gericht is op de communicatie tussen alle bij een bouwproject betrokken partijen. Die hebben op deze manier altijd en overal online informatie over de stand van de planning en wanneer er wat, van wie verwacht wordt op welke locatie. Met KYP kan men dus LEAN plannen, maar dan met digitale post-its en een digitaal dossier als resultaat. Andere voordelen van dit programma zijn onder andere: tijdsbesparing, minder faalkosten en altijd 360 graden inzicht in het project. Ook vindt het tijdig afroepen van bestellingen geautomatiseerd plaats met registratie van eventuele afwijkingen. Een mooie stap!

ED Controls

ED Controls zorgt vectieve registratie en communicatie van opleverpunten. Maar, ook tijdens het bouwproces kan door middel van ED Controls de kwaliteit beter bewaakt worden. Daarnaast maakt het een snelle, papierloze oplevering mogelijk. Deze applicatie ondersteunt bij heldere communicatie tussen alle projectpartners. De kwaliteit wordt vanaf de start van het project bewaakt en zo wordt veel tijd bespaard. In één oogopslag ziet de uitvoerder welke actiepunten open staan en kan deze vervolgens uitzetten bij de juiste personen. Met ED Controls worden actiepunten verspreid over de hele bouwperiode. De oplevering van een project verloopt soepel en de kwaliteit kan beter gewaarborgd worden.

Koppeling

Deze twee systemen zijn sinds twee jaar gekoppeld en kunnen dus samenwerken. Deze samenwerking leidt er toe dat opleverpunten direct in de digitale planning worden opgenomen waarmee een tijdige uitvoering beter wordt bewaakt. Integraal projectmanagement komt hiermee een stap dichterbij. “De koppeling is een logische stap.” Volgens Michiel Otterloo van ED Controls. “KYP en ED Controls hebben beiden dezelfde doelstelling: de communicatie op de bouwplaats verbeteren. KYP doet dat door de planning te delen met alle deelnemers. ED Controls door de communicatie rondom bouwfouten of gebreken vast te leggen.”

ED Controls & KYP: optimalisatie van samenwerking