Certificaten

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is een Nederlandse brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. Zij stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van ledenbinding, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. De vereniging heeft drie daarvoor drie kerntaken; belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

 BN

Klantgericht Bouwen

De Stichting Klantgericht Bouwen heeft als doel de klantgerichtheid en de kwaliteit in de bouwbranche te verbeteren. Bouwend Nederland ondersteunt dit initiatief. Bouwbedrijven en ontwikkelaars laten hun prestaties door ons meten om zich vervolgens te kunnen verbeteren. Wij geven jaarlijks een keurmerk uit aan die bedrijven die bovengemiddeld presteren qua dienstverlening en kwaliteit.

 kb

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

 iso-2

ISO 14001:2004

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Van Rhijn Bouw BV is trots dat het sinds eind 2015 beschikt over een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. In onze beleidsverklaring kunt u onze speerpunten van ons milieubeleid teruglezen.

iso-2

VGM Checklist Aannemers

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

 vca

BouwGarant *

Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.

 BG

SBIB

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid

 sbib

SBB

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als kwalificeren en examineren en beroepspraktijkvorming.

 SBB

Graydon

Graydon voorziet de zakelijke markt van kredietinformatie. Zij bieden belangrijke gegevens, zodat er een betere afweging kan worden gemaakt om samen te werken. Van Rhijn Bouw mocht het certifictaat door Greydon in ontvangst nemen en onderstreept daarmee de payoff line van de onderneming: Succes door (betrouwbare) samenwerking!

 graydon

Bouwmensen

Bouwmensen zorgt met moderne, goede en praktijkgerichte opleidingen voor voldoende goed opgeleide en gekwalificeerde vakkrachten in de bouwbranche.
Zonder bouw geen vooruitgang. We wonen beter, werken mooier en reizen sneller dankzij de inzet van goede bouwmensen. Zij leveren topprestaties vanaf de tekentafel tot op de werkplek. Bouwbedrijven floreren alleen met gemotiveerde en complete vakmensen.
Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidings­bedrijven.
Er zijn bijna 30 Bouwmensen-vestigingen in Nederland..

 Bouwmensen

Beleidsverklaring

De directie van Van Rhijn Bouw BV streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden (financieel, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit, milieu) als gelijkwaardig worden gezien. Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu.

Klik hier om onze volledige Beleidsverklaring in te zien.

Certificaten